Om oss

Denne siden er laget av ulike lærere som mener at god matematikkundervisning bør spres til flest mulig.

Hvis DU har et bra opplegg send det gjerne inn til oss, og vi kan hjelpe deg med å spre dette. Spesielt ønskelig er det at noen hjelper oss med å lage løsningsforslag i kjemi, fysikk eller i matematikk!

Kontakt rettes til vegard.kjoesnes@gmail.com.