Elektroniske lærebøker

Nedenfor er lærebøker i 1P, 2P og 2PY. Disse lærebøkene er utviklet ved Hellerud vidregående skole og er fri for bruk av andre skoler/elever.
Bøkene kan lastes ned av elever som tar faget som privatist, eller lærere som ønsker å bruke deler av boken.

Last ned lærebok i Matematikk 1P, Matematikk 2P eller Matematikk 2P-Y.

1PForside.png 2PForside.png 2PYForside.png