Fysikk 2

Eksamensoppgaver Løsningsforslag
Fysikk2 19V Løsningsforslag Fysikk2 vår 2019. Takk til Ole Henrik ved Wang toppidrett
Fysikk2 18V Løsningsforslag Fysikk2 vår 2018. Takk til Sigurd ved NTNU.
Fysikk2 17H Løsningsforslag Fysikk2 høst 2017. Takk til Sigurd ved NTNU.
Fysikk2 17V Løsningsforslag Fysikk2 vår 2017. Takk til Sigurd ved NTNU.
Fysikk2 16H Løsningsforslag Fysikk2 høst 2016. Takk til Sigurd ved NTNU.
Fysikk2 16V Løsningsforslag Fysikk2 vår 2016
Fysikk2 15H Løsningsforslag Fysikk2 høst 2015
Fysikk2 15V Løsningsforslag Fysikk2 vår 2015
Fysikk2 14H Løsningsforslag Fysikk2 høst 2014
Fysikk2 14V Løsningsforslag Fysikk2 vår 2014
Fysikk2 13H Løsningsforslag Fysikk2 høst 2013
Fysikk2 13V Løsningsforslag Fysikk2 vår 2013