Informasjonsteknologi 2

Eksamensoppgaver Forberedelse Løsningsforslag
2018V: Eksamen Forberedelse 2 3b 3c
2017H: Eksamen Forberedelse 2a 2b 3
2017V: Eksamen Forberedelse 2 3b
2015H: Eksamen Forberedelse 2 3
2015V: Eksamen Forberedelse 2 3b

Advarsel:Løsningsforslagene er laget av noen som aldri har undervist i IT2. Løsningsforslagene kan derfor ha mangler sammenlignet med det som forventes på eksamen. Koder finnes inne på siden, med å høyreklikke og trykke vis sidekilde (crome).