Undervisning

Dette er powerpointer som er egnet før en starter normal tavleundervisning. Powerpointene er laget slik at elevene skal se at det finnes bruksområder til den matematikken de lærer.
Tema Vanskelighetsgrad
Prosent
- Prosent avslag og ny pris
- Prosent i øl og vin

8
9
Algebra
- Algebra i praksis

8