Usain Bolt - Del1

Hva er farten til Usain Bolt?1. Hva er farten i km/h?
2. Gjett så nær du kan.
3. Gi et tall du vet er for høyt.

Usain Bolt- Del2

4. Hvilken informasjon er viktig å vite for å regne ut dette?

Bilde - Tid og strekning

Usain Bolt - Del3

Fasit

Dette opplegget er oversatt og kopiert fra Dan Mayer.