Spill: Til topps

To og to spiller mot hverandre. Hvert lag kaster 5 terninger.
Tallene terningene viser skal brukes til ”å klatre med”. Spillerne starter på 1 og klatrer oppover så langt de kommer. De må innom hvert tall på tallinja.

Et tall kan nås enten ved at en terning viser tallet eller ved å lage regnestykker hvor flere av tallene benyttes. Alle mulige regneoperasjoner er lov. Dersom man kaster: 3, 3, 3, 5 og 5 kan man klatre slik:

1 = 3/3
2 = 5-3
3 = 3
4 = 5-3/3
5 = 5
6 = 5 + 3/3

osv.

Hver terning kan bare brukes en gang. Den (de) som kommer høyest vinner.

Variasjonsmuligheter:
1. Bruke andre typer terninger (f.eks terninger med åtte sider)
2. Bruke et begrenset antall regneoperasjoner.
3. Spill i flere omganger. I omgang 2 starter spillerne fra der de stanset i omgang 1.
4. Andre lagstørrelser, eller en mot en.