Spill: Brøkkampen

To og to spiller mot hverandre. Spillerne blir enige om hvilken av terningene som er teller og hvilken som er nevner. Begge spillerne kaster terningene sine og skriver opp den brøken de får. Eksempel: Rød terning er teller og gul nevner; den røde lander på 1 og den gule på 4. Spilleren får brøken ¼.

Eksempelbilde på brøkkampen
Deretter spiller deltagerne ”Stein-saks-papir”. Den som vinner ”Stein – saks – papir” skriver + bak brøken sin, den andre – (minus). Terningene kastes på ny. Den nye brøken skrives bak regnetegnet. Ny runde ”Stein – saks – papir” gir nytt regnetegn. Slik fortsetter det til spillerne har 4 brøker. Deretter regner spillerne ut det brøk-regnestykket de har. Den som får høyest svar vinner.

Variasjonsmuligheter
1. Den som vinner ”Stein-saks-papir” avgjør hvilket regnetegn begge spillerne skal ha (begge skal ha det samme regnetegn).
2. Vinneren er den som får lavest svar.
3. Bruk flersidige terninger.