Rutesum

Målet er å komme fra det ene hjørnet til det andre, og oppnå en spesiell sum.
I bildet til venstre ser vi oppgaven som eleven får utdelt. Her skal løsningstallet være 19.
Bildet til høyre viser korrekt løsning.
Rutesum Rutesum løsning

Det anbefales å printe ut et ark til hver.
Under kan 3 ferdiglagde rutesumdokument lastes ned, samt excelark som gjør at du enkelt kan lage egne.

Rutesum lett
Rutesum middels
Rutesum vanskelig
Excelfil for å lage egne. 4x4
Excelfil for å lage egne. 5x5