Oppgave 2: Har du nok poeng til studiet ditt?

Programmet under finner ut om du ville kommet inn på ditt studie i fjor.

Skriv inn snittet ditt:
Skriv inn antall tilleggspoeng:
Skriv inn poengkrav i fjor: